หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551
อสังหาริมทรัพย์ จ.ชลบุรี-ระยอง
เป็นการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จากผลการสำรวจภาคสนามอสังหาริมทรัพย์โดย Agency for Real Estate Affairs โดยมีความมุ่งหวังสะท้อนสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน แนวโน้ม และอนาคตโครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประเภทอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี-ระยองนำเสนอเกือบ 400 โครงการ ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved