หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551
การวิเคราะห์ทำเล และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ผลการวิเคราะห์ราคาที่ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2537 -2551
AREA เป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ปี 2537 ดร.โสภณ พรโชคชัยประธานกรรมการบริหาร AREA และนำเสนอผลการศึกษาซึ่งถือเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน 200 บริเวณทั่ว กทม. และปริมณฑล ณ โรงแรมบันยันทรี สาทร กรุงเทพมหานคร
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved