หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันจันทร์ที่ 8 - ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552
สัมมนาประเมินค่าทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

คุณเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ (ที่ 5 จากขวา) เปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การกำหนดมาตรฐานการประเมินค่าทรัพย์สินประเทศไทย" โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Computer-assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) จากหลายประเทศมาร่วมให้ความรู้ ประกอบด้วย อธิบดีกรมประเมินค่าทรัพย์สินฮ่องกง หัวหน้าผู้ประเมินภาษีของรัฐจากรัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซียผู้ทำแบบจำลองสำหรับกรมประเมินค่าทรัพย์สินมาเลเซีย และผู้เชี่ยวชาญการประเมินค่าทรัพย์สินจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการเก็บภาษีจากสหรัฐอเมริกา โดยงานนี้กรมธนารักษ์มอบหมายให้ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ เป็นผู้ประสานงานเชิญวิทยากรและจัดการสัมมนานี้
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved