หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
บรรยายเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยในอาเซียน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) บรรยายเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยในอาเซียน ในการสัมมนา Real Estate Market & Outlook Conference 2016 (REMOC 2016) ณ โรงแรมพนมเปญ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved