หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงฮานอย

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร และ น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เดินทางไปนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

           การสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12มกราคม 2560 เวลา 08:00-12:00 น. ณ National Exhibition Construction Center, 3/f เลขที่ 1 Do Duc Duc Road, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist, กรุงฮานอย โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาวิสาหกิจอสังหาริมทรัพย์ (Institute of Enterprise and Real Estate) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม ศูนย์ข้อมูลฯ มั่นใจว่าข้อมูลที่สำรวจ จะเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่และลึกที่สุดในกรุงฮานอย ประกอบด้วยการวิเคราะห์แยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัยและระดับราคา

           ในงานนี้ ดร.โสภณ จะเป็นผู้นำเสนอหลัก และยังมีนักวิชาการ ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ราชการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ผลการสำรวจของศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจอย่างแตกฉาน นักลงทุนไทยก็ได้เดินทางไปร่วมสัมมนาครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสอันดีในการพบปะกับนักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน และส่วนราชการในกรุงฮานอย

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved