หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2550
เจาะลึกอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก
เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์สร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง เจาะลึกอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก อุปสงค์ VS อุปทานในพื้นที่ ชลบุรี-ระยองเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย แบบเจาะลึกด้านอุปทาน จากการสำรวจภาคสนามสด ๆของ AREA ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2550 และผลเปรียบเทียบประเภท-ราคา และวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2537-40, 47-49 พร้อมเจาะลึกด้านอุปสงค์ จากการค้นข้อมูลย้อนหลังของการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ศึกษาเพื่อวิเคราะห์กลุ่มผู้ซื้อ และเป้าหมายการซื้อ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้โอกาสและแนวโน้มในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์ใน ภาคตะวันออก
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved