หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
AREA กับ ISO 9001-2015

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าศูนย์ข้อมูลฯ ของเราได้รับการตรวจผ่านเพื่อรับใบรับรอง ISO 9001-2015 แล้วภายในเวลา 4-6 สัปดาห์นี้ การรับรองของศูนย์ข้อมูลฯ ของเรา ได้รับในฐานะ "บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์: การประเมินค่าทรัพย์สิน บริการด้านการสำรวจวิจัยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านการอบรม"
            ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กรวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มของข้อกำหนดที่ซึ่งหากมีการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ ลูกค้าขององค์กรนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการและคาดหวัง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง. . .เป็นการสร้างโอกาสทางการค้า สำหรับตลาดใหม่และสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ (https://bit.ly/2HsBkM3)
            ศูนย์ข้อมูลฯ ของเราได้รับ ISO 9000 มาตั้งแต่ปี 2545 โดยถือเป็นองค์กรแห่งแรกที่ได้รับทางด้านนี้ และได้รับการปรับเป็นรุ่นใหม่ ๆ มาโดยตลอดเพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง และสำหรับ ISO 9001:2015 ศูนย์ข้อมูลฯ ของเราก็ได้รับเป็นแห่งแรกทางด้านนี้เช่นกัน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved