หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงกาฐมาณฑุ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปนำเสนอผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงกาฐมาณฑุ เนปาล และประสบความสำเร็จด้วยดี โดยถือเป็นผลสำรวจที่สำรวจครอบคลุมได้มากที่สุดในประเทศเนปาล

            ดร.โสภณ กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลฯ ยังดำเนินการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ซิตี้ อีกด้วย โดยได้ดำเนินการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่า ศูนย์ข้อมูลฯ เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลที่กว้างขวางที่สุดในอาเซียน และเป็นการส่งออกความรู้ด้านการสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปในต่างประเทศอีกด้วย

            ยิ่งกว่านั้น ดร.โสภณ ยังกล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลฯ สำรวจข้อมูลโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากภาษีของประชาชนแม้แต่บาทเดียว แต่สามารถเป็นหน่วยงานที่คอยเตือนภัยเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ และให้ความรู้และความเข้าใจแก่สังคมด้วยความเป็นกลาง เพราะไม่ได้เป็นนายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเอง รวมทั้งไม่ได้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์มาเป็นกรรมการ

2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved