หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูทั้งหมด
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA
วันที่ 22 กรกฎาคม 2549
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน AREA นำพนักงานไปทำบุญมอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนชาวเขา และมีการแข่งขันกีฬากับนักเรียน ณ โรงเรียนสุนทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved