หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูทั้งหมด
กิจกรรมภายในครอบครัวชาว AREA
วันศุกร์ที่ 28 - เสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
จัดท่องเที่ยวประจำปี ณ เมืองพัทยา

น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้พาเพื่อนร่วมงานประมาณ 50 ท่านจากทั้งหมด 120 ท่าน ไปท่องเที่ยวประจำปี ณ เมืองพัทยา เพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนร่วมงาน แต่หลายท่านไม่สามารถไปร่วมได้เนื่องจากติดธุระส่วนตัวในช่วงวันหยุดยาว
AREA จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งบริษัทในปี 2534 นอกจากนี้ในแต่ละปียังมีการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานเดินทางไปท่องเที่ยวเฉพาะฝ่าย เฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ซึ่งเพื่อนร่วมงานบางท่านอาจแต่งงานกันเองภายในบริษัท AREA ก็ยินดีที่จะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคู่ครอง ซึ่งในสถานประกอบการหลายแห่งอาจไม่สนับสนุน แต่ที่ AREA หากมีการแต่งงานกันเอง จะได้รับเงินช่วยงานแต่งงานท่านละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท รวมทั้งค่าแสดงความยินดีที่คลอดบุตรอีกคนละ 5,000 บาท รวมทั้งทุนการศึกษาบุตรอีก 5,000 บาทต่อปี
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved