หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมด
รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกทม.
และปริมณฑล (เจาะลึกรายทำเล) ณ สิ้นปี 2566
ภาษา: ไทยและอังกฤษ
เล่ม 1 บทวิเคราะห์พร้อมข้อมูลนำเสนอ (Power point) จำนวน 300 หน้า
เล่ม 2 ภาคผนวก 13 บท : วิเคราะห์แยกตามระดับราคาประเภทที่อยู่อาศัย และทำเลจำนวน 520 หน้า
สาระ: ในทุกรอบ 6 เดือน โครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 2,400 แห่งทั่ว กทม.และ
ปริมณฑล ใช้สำหรรับการวางแผนและนโยบายการพัฒนาที่ดิน การอำนวยสินเชื่อตลอดจนการวางแผนตั้งแต่ระดับจุลภาคและมหภาคอื่น ๆ
สารบัญ เล่ม 1 ส่วนที่ 5
1. ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ กทม.และปริมณฑล ณ ธันวาคม 2566
Launching of New Real Estate Projects as of End 2023
1
2. ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล ณ ธันวาคม 2566
Launching of New Housing Projects as of End 2023
8
3. รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ณ ธันวาคม 2566
Report on the Launching of Real Estate Projects as of End 2023
28
4. ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล ที่ยังขายอยู่ทั้งหมด ณ ธันวาคม 2566
Overall Housing Situation in the BMR as of End 2023
42
5. การเปลี่ยนแปลงราคาโครงการที่อยู่อาศัย กทม. และปริมณฑล ณ ธันวาคม 2566
Price Changes in BMR Housing Projects as of End 2023
59
6. กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาและการครอบครองที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2535-2566
Case Study of Changes in House Prices and House Occupation, 1992 to December 2023
70
7. โครงการที่อยู่อาศัยที่ขายดี
Best-Seller and Failed Housing Projects in the BMR
76
8. บทสรุป
Conclusion
103
สารบัญ เล่ม 2: Appendix
1: สถานการณ์การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ มกราคม-ธันวาคม 2566
Situation of Newly Launched Housing Projects in the BMR, January-December 2023
 
1.1: สถานการณ์การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ มกราคม-ธันวาคม 2566 ตามราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร
Situation of Newly Launched Housing Projects in the BMR, January-December 2023 by Price per Sq.m
 
2: สถานการณ์การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดขายอยู่ทั้งหมด ณ ธันวาคม 2566 ตามราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร
Situation of All Housing projects offered for Sales as of End 2023 by Price per Sq.m
 
2.1: สถานการณ์การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดขายอยู่ทั้งหมด ณ ธันวาคม 2566
Situation of All Housing projects offered for Sales as of End 2023
 
3: การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัย ณ ธันวาคม 2566
Price changes of Housing Projects in the BMR as of End 2023
 
3-1: อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัย เปรียบเทียบครึ่งปีแรก 2566 และ ครึ่งปีหลัง 2566
House Price Change of Housing Projects in the BMR
 
4: รายชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวใหม่ (มกราคม-ธันวาคม 2566)
List of Newly Launched Housing Projects in the BMR, Jan.-Dec. 2023
 
5: แผนที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวใหม่ (ม.ค.-ธ.ค. 2566)
Map of Newly Launched Housing Projects in the BMR, Jan.-Dec. 2023
 
6: รายชื่อโครงการที่อยู่อาศัยที่ยังขายอยู่ ณ สิ้นปี 2566
List of All Housing Projects in the BMR offered for sales as End of Year 2023
 
7: โครงการที่อยู่อาศัยที่ขายดีในเขต ก.ท.ม.และปริมณฑล
Best-Seller Housing in 2023
 
8: การเปรียบเทียบบริษัทในและบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์
Comparison between Public and Non-Public Companies
 
9: รายชื่อบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นปี 2566
List of Developer in the BMR as of End 2023
 
10: จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ขายได้ในช่วง (ม.ค.-ธ.ค. 2566)
Total Unit of Housing Projects sold in the BMR Jan.-Dec. 2023
 
 
ใบสั่งซื้อ
* กรุณากรอกข้อมูล
  ชื่อหนังสือ: รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกทม. และปริมณฑล (เจาะลึกรายทำเล) ณ สิ้นปี 2566
* ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
* หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
* โทรศัพท์:
  โทรสาร:
* อีเมล์:
* สั่งซื้อหนังสือในภาษา:
ไทยและอังกฤษ  จำนวน
ยืนยัน:
8667 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(ฟรีค่าจัดส่ง)
รวมค่าลงทะเบียน บาท(รวม Vat 7% แล้ว) จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โทรสาร 0.2295.1154
โทรศัพท์ 0.2295.3905 Email: area@area.co.th


 
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved