Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
คำกล่าวต้อนรับ: ที่นี่ท่านจะทราบความจริงเรื่องอสังหาริมทรัพย์


ดร.โสภณ พรโชคชัย
Ph.D., Dip.FIABCI, MRICS
ประธานกรรมการบริหาร AREA

ผู้แทน FIABCI International | ผู้แทน IAAO ประจำประเทศไทย | ที่ปรึกษา Appraisal Foundation (USA)
ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย | ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อุปนายกสมาคม FIABCI Thailand | กรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
กรรมการสาขาอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย | ที่ปรึกษา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 
 

          เป็นผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ ทำงานประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินมาตั้งแต่ปี 2525 เคยเป็นที่ปรึกษาในโครงการ ESCAP, UN-Habitat, ADB, World Bank, FAOและILO
          ประสบการณ์การสอนเริ่มแต่ปี 2523 สอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เบลเยียม
ผลงานสำคัญคือการค้นพบสลัม 1,020 แห่ง (2528), การสร้างแบบจำลอง CAMA (2533), การพยากรณ์บ้านว่างอย่างถูกต้อง (2538 และ 2541), การผลักดันราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร, การสร้างศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ (2543), การขออนุญาตตรวจสอบเอกสารสิทธิ์, การสร้างมาตรฐานประเมินเวียดนาม (2549), การเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย (ปี 2551), โครงการเวนคืน ธนาคารโลก ณ กรุงจาการ์ตา (ปี 2553)

          กราบเรียน ท่านที่เคารพ ถ้าท่านต้องการทราบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน วางแผนพัฒนาที่ดิน หรือต้องการได้บริการอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานโลก AREA เป็นผู้ให้บริการที่ท่านวางใจได้ เพราะ

  • AREA เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบ
  • AREA เป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่สุดในไทยพร้อม GIS ทันสมัย
  • AREA มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีความรู้จากสถาบันนานาชาติ

          ที่สำคัญ โปรดวางใจ เราไม่มีอะไรด้อยกว่าที่ปรึกษาต่างชาติ เรามั่นใจว่าเรารู้เรื่องเมืองไทยดีกว่าคนชาติอื่น

          เราให้บริการทุกเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นไม่เป็นนายหน้า และไม่พัฒนาที่ดินเองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงบทบาทขัดแย้งในตัวเอง เราไม่ทำมาหากิน "ทุกรูปแบบ" แต่เรามีความรอบรู้ "รอบด้านและครบวงจร"

          ตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี 2525 เราไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านการประพฤติมิชอบในการประเมิน ค่าทรัพย์สิน เราไม่เคยแนะนำผู้ประกอบการรายใดไป "เจ๊ง" เราประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจริยธรรมเสมอมา เราช่วยประชาชน นักลงทุน สถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยราชการ ไม่ให้ถูกหลอกลวงด้านมูลค่าทรัพย์สินมามากมาย

          ดังนั้น หากท่านต้องการวิจัยหรือประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน โดยไม่มี ความเคลือบแฝง
ท่านมั่นใจในบริการของ AREA ได้

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved