Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
** ทุกตำแหน่ง : สามารถใช้ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี **
1. ตำแหน่ง ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอสังหาริมทรัพย์, ประเมินค่าทรัพย์สิน, วิศวกร, โยธา, เศรษฐศาสตร์, สถิติ และอื่นๆ
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ-คีย์ข้อมูล
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์ดีดคล่อง มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ละเอียดรอบคอบ, มีความกระตือรือร้น, มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
4. ตำแหน่ง นักวิจัย/สำรวจข้อมูล
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิจัย เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • สามารถดูแผนที่เป็น รู้จักเส้นทางการคมนาคมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดดีพอสมควร
 • สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้ดี
 • บุคลิกดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ตำแหน่ง พนักงานการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
 • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อประสานงานได้คล่อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานประเมินกับสถาบันการเงิน
 • เพศชาย/เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญ พูด อ่าน เขียนภาษาได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

AREA ใคร่ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์งานกับเรา

          เราก็ต้องการเพื่อนร่วมงานคุณภาพ และที่สำคัญมีพื้นฐานจิตใจที่ดี คนมีความสามารถปานใด แต่ไม่ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ เราก็ไม่รับ เพราะเราไม่ต้องการบรรลุความสำเร็จ โดยไม่เลือกวิธี/คนที่ใช้ เราไม่ต้องการให้ “โจรพายเรือให้เรานั่ง (ข้ามฝั่ง)”

          ในอีกแง่มุมหนึ่ง ท่านก็คงประสงค์จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีความมั่นคง ท่านสามารถรู้จัก AREA ด้วยการดูรายละเอียดของเราที่ About AREA และดูความเป็น AREA ที่ AREA Activities โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ สิ่งพิเศษและความภาคภูมิใจของเรา

ถ้าท่านร่วมงานกับเราที่นี่ ท่านมั่นใจได้ว่า:


 • ท่านไม่ต้องทำงานด้วย “ลิ้น” ท่านจะได้ดีก็ด้วยการแสดงความสามารถ ความตั้งใจ
  การทุ่มเททำงานเท่านั้น
 • ที่นี่ไม่มี “เจ้านาย” มีแต่ “นายจ้าง” เท่านั้น เพราะเราถือว่า ท่านมาขายแรงงาน ไม่ใช่มาขายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ AREA เราให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของท่านเสมอ
 • AREA ไม่เคยติดค้างเพื่อนร่วมงาน โดยนัยนี้ไม่ใช่ตีความว่า AREA “ไม่มีเยื่อใย” กับ “ลูกจ้าง” นะ แต่หมายถึงว่า เราไม่เคยโกงค่าแรงงานใคร ไม่เคยไม่ให้สิ่งที่ควรให้ ในทางตรงกันข้าม เรากลับทุ่มเททำให้ด้วยใจมากกว่าเสียอีก

ถ้ามีโอกาส ขอเชิญท่านมาร่วมงานกับ AREA หรือแนะนำเพื่อนร่วมงานดี ๆ มาให้เราบ้างนะ
"โปรดกรอกใบสมัครเบื้องต้นทางคลิกที่นี่ หรือส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น"หรือติตต่อฝ่ายบุคคล โทร. 0-2295-3905 ต่อ 104
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

 

policy

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved