Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
โปรดวางใจ เราไม่ด้อยกว่าที่ปรึกษาต่างชาติ

นับแต่ปี 2525 ที่เราก่อตั้ง ปณิธานของเราก็คือ การเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ไทยที่วางใจของผู้ใช้บริการทั่วโลก และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เรายึดถือเสมอว่า จะให้ใครมารู้เรื่องเมืองไทยดีกว่าเราไม่ได้ เพราะนอกจากเราเป็นที่ปรึกษาไทยที่มีความรอบรู้ระดับสากลแล้ว เรายังศึกษาเรียนรู้อย่างมีจิตสำนึกของความเป็นไทยอีกด้วย

 

ของวิเศษของเรา
เรามีของวิเศษที่ทำให้เราสู้เขาได้ทั่วโลก เราจึงกล้าประกาศตัวเป็นบริษัทคนไทย ที่มีลูกจ้างฝรั่ง ไม่ใช่บริษัทฝรั่งที่ใช้คนไทยเป็นลูกจ้าง

 

ระบบข้อมูล GIS AREA เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่าได้ ที่มีระบบ GIS เป็นของตนเอง ทั้งยังสามารถขายให้กับผู้สนใจในนาม Geosearch

 

ฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขวางที่สุดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการประเมินและวิจัยทรัพย์สิน เรามีเอกสารการขาย (brochure) ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ พร้อมภาพถ่ายความคืบหน้าของโครงการแทบทุกแห่งตั้งแต่ อ.แม่สายถึง อ.สุไหงโกลก ในทุกจังหวัดและในอำเภอหลัก

 

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2537 เรารวบรวมข่าวอสังหาริมทรัพย์จากสิ่งพิมพ์ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ เพื่อทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เราค้นหาได้หมดว่า ใครเคยพูดอะไร ไว้ที่ไหน เมื่อไหร่และอย่างไรบ้าง เป็นต้น

ISO 9002 เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ISO 9002 ทั้งระบบ มาตั้งแต่ปี 2543 ท่านจึงมั่นใจในบริการคุณภาพระดับโลก ISO 9002 นี้ได้เสมอ

 

Intranet & LAN เราติดตั้งเพื่อให้สามารถติดต่อ สื่อสารและประสานงานในองค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรกระดาษให้น้อยลง การประเมินผลเพื่อนร่วมงาน การรับทราบมติที่ประชุมใหม่ ๆ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การจัดการศึกษา เราทำงานวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินจนเรามีประสบการณ์อันอุดมในการจัดการศึกษาด้านนี้เราตั้ง
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ขึ้นมาสอนโดยตรง โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานสากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์ประเมินจริง เราสอนโดยผู้สอนที่มีความรู้และความสามารถจริงในการทำงาน

 

คำยืนยันจาก ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร AREA

ผมไม่ได้ “คุยโว” แต่ผมยึดถือด้วยวิญญาณว่า ใครที่ไหนจะมารู้เรื่องเมืองไทยดีกว่าเราคนไทยไม่ได้

เราไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าต่างชาติ ทั้งพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยเฉพาะเกียรติประวัติและความโปร่งใส เราจึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยที่แข่งขันได้ทั่วโลก

 

เรามีมาตรฐาน-จรรยาบรรณจริง
หากพิจารณาถึงประวัติการทำงาน เราไม่เคยมีกรณีด่างพร้อยในการเป็นที่ปรึกษาเลย ในทางตรงกันข้าม หากเรายังจำกรณีอื้อฉาวของการล้มละลายของธนาคารแห่งหนึ่งในปี 2540 ผู้ที่มีส่วนประเมินค่าทรัพย์สินจนปล่อยกู้กันผิดพลาดนับร้อยเท่าก็คือบริษัทที่ปรึกษาฝรั่งเอง

เราไม่ทำผิดจรรยาบรรณแบบฝรั่งที่ทำตัวมีประโยชน์ขัดแย้งภายในองค์กรเดียวกัน แล้วกลับมาอ้างว่าในองค์กรของตนมี Chinese Wall มี good governance ไม่เผยความลับกันในระหว่างฝ่าย หรือไม่จงใจตบแต่งทรัพย์สินให้กับบริษักยักษ์ใหญ่ จนล้มไม่เป็นท่า

 

อย่าเห็น “ขี้ฝรั่งหอม”
อาจารย์ของผมท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวยุโรปจากมหาวิทยาลัยดังของโลก กล่าวว่า “ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของประเทศมหาอำนาจชั้นนำในยุโรปบางแห่ง มีเครดิตดีกว่าเซลแมนขายรถมือสองนิดเดียว” คือ พอประเมินให้คนซื้อ ก็กดราคาต่ำ ๆ แต่หากตีราคาให้คนขาย ก็จะให้ราคาสูง ๆ ตามแต่ที่ตนจะได้รับประโยชน์ ในบางประเทศในยุโรป เขาเลิกใช้ผู้ประเมินเหล่านี้แล้ว เพราะเขาขาดความเชื่อถือ แต่ภาพที่เราเห็นในเมืองไทยก็คือ ผู้ประเมินเหล่านี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งไม่จริง

 

ความรู้เรียนทันกันหมด
วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน สำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์เป็นระบบสหศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ความรู้ทุกแขนงเข้าด้วยกัน ซึ่งเราก็มีความรู้เหล่านี้ดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ไม่ใช่ตัวตนของมันเองเสียทีเดียว และที่สำคัญไม่ใช่ลึกล้ำขนาดเทคโนโลยีการสร้างจรวด ที่เป็นความลับ ดังนั้น เราจึงไม่ได้เรียนรู้ได้ช้ากว่าฝรั่งแต่อย่างใด

สำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เราเรียนรู้ได้ทัดเทียมประเทศตะวันตก ที่เมืองไทย AREA ของเรามีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของเราเอง ซึ่งแม้แต่บริษัทต่างชาติยังไม่มี เราเป็นที่ปรึกษาแห่งแรกที่สร้างแบบจำลองทางสถิติเพื่อการประเมินค่าทรัพย์สินในไทย

 

อย่าหวังพึ่งจมูกฝรั่ง
บางคนบอกว่า นายหน้าฝรั่งอาจช่วยเราขายทรัพย์สินได้ ซึ่งไม่จริงเลย ในช่วงบูมสุด ๆ ของประเทศไทย อสังหาริมทรัพย์ขายดีโดยไม่ต้องพึ่งนายหน้าต่างชาติเลย เพราะราคาดึงดูดใจให้ลงทุน ชาวต่างชาติมาเก็งกำไรกันมากมาย พอถึงยุคตกต่ำจะหวังให้นายหน้าต่างชาติ “จูง” นักลงทุนจากต่างประเทศมาซื้อ ก็ปรากฎว่าขายไม่ได้เข้าเป้า เพราะราคาตกก็ไม่มีใครมาซื้อ

 

เราไม่ต้อง “เอาหนังเสือมาใส่”
มีคนไทยหลายคนที่ใช้เครือข่ายของฝรั่งมาเพื่อหวังความได้เปรียบทางการค้า อันนี้เป็นสิทธิการแข่งขันทางธุรกิจ แต่สำหรับเราที่นี่ เราไม่ต้องทำเช่นนั้น เพราะเรามีดีในตัวเองอยู่มาก มากจนแม้แต่บริษัทต่างชาติยังไม่มี ไม่ว่าจะเป็นการนำหน้าด้านเทคโนโลยี ความมั่นคงในการทำงาน (เราไม่เคย “รุ” พนักงาน ลดเงินเดือน แต่เรายังเพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง และแจกโบนัส) การพัฒนาความรู้ ฯลฯ

 

ท่านมั่นใจเราได้
เรามุ่งมั่นจะเป็นบริษัทที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทย เราให้บริการในอัตราค่าจ้างแบบไทยที่สมเหตุผลกว่า แต่มีคุณภาพที่เหนือกว่า ลองเปรียบเทียบกันได้ครับ แม้แต่นักลงทุนต่างชาติยังเข้าใจความจริงนี้และใช้บริการเราอยู่เนือง ๆ

ที่ AREA ทุกคนมีอนาคต มีหนทางแห่งความเจริญที่จะก้าวไป จากล่างสู่บน จากเล็กสู่ใหญ่ อย่างไม่สิ้นสุด
ที่ AREA เราใช้วิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ในการหาเลี้ยงชีพ และในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาวิชาชีพนี้ด้วย
ที่ AREA เราแทบไม่เคยเสียใจกับการลาออกของพนักงาน เพราะเพื่อนร่วมงานคุณภาพมักไม่ทิ้งเราไป
ที่ AREA เราไม่เคยแนะนำให้ใครไปทำโครงการอสังหาฯ จน "เจ๊ง" เราไม่เคยรับทรัพย์อันมิควรได้
ที่ AREA เรามีความภาคภูมิใจในความมีศักดิ์ศรี ที่เราสร้างขึ้นและสร้างมากขึ้นทุกวัน
และที่ AREA ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนาอยู่ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย  

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved