Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
สิ่งพิเศษและความภาคภูมิใจของเรา

ที่ AREA เราภูมิใจที่เราได้เกื้อหนุนต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กรของเรา ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเราใคร่ขอแบ่งปันให้ท่านได้ร่วมภาคภูมิใจกับเราด้วย

รายได้ของเพื่อนร่วมงาน

ทรัพยากรสำคัญที่สุดของเราก็คือ พนักงาน ซึ่งเราเรียกขานกันว่า “เพื่อนร่วมงาน” ดังนั้นเราจึงทำนุบำรุงให้ดีที่สุด ให้พวกเขามีเกียรติ มีศักดิ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถร่วมพัฒนา AREA ให้ก้าวรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

ไม่เคยลดเงินเดือนหรือลดคน แม้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540-2543 เราก็ไม่เคยเอามาเป็นข้ออ้างลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่ง หรือ รุคนทำงานออกไปเลย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร AREA เคยกล่าวว่า “ถ้าเราลดเงินเดือนเพื่อนร่วมงานลงส่วนหนึ่งตามกระแส ตั้งแต่ 1 มกราคม 2541 - 31 มิถุนายน 2543 หรือ 30 เดือน ป่านนี้เราถอยรถ Mercedez Benz รุ่น 500 SEL ป้ายแดงออกมาไว้ประดับบารมีได้แล้ว!”

ขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ นอกจากเราไม่เคยลดเงินเดือนแล้ว เรายังขึ้นเงินเดือนทุก 6 เดือน เราไม่ได้ “ร่ำรวยผิดปกติ” แต่เรารู้จักการแบ่งปันโดยถือเอาเพื่อนร่วมงานเป็นที่ตั้ง

จ่ายโบนัสทุกปี กิจการที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ใช่การใช้เงินต่อเงิน ทุกอย่างแลกมาด้วยกำลังกาย กำลังสมองอันหนักหน่วง แต่เพื่อขวัญและกำลังใจและความจริงใจ เราจึงรักษานโยบายนี้ต่อเนื่องมาทุกปี

รายได้ตามผลงาน ทำดีได้ดี ทำมากได้มาก เราจ่ายเบี้ยเลี้ยง เงินล่วงเวลา ค่ารถ ค่างานที่ทำสำเร็จ ค่าตรวจงาน ฯลฯ ตามแต่ประเภทของงานที่ทำ เราภูมิใจที่เราไม่เคยติดค้าง ไม่เคยโกงแรงงานใคร หรือเป็นหนี้ทางใจกับใคร

ให้เงินฝากฟรี เราส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานของเราออมเงิน โดยถ้าใครเปิดบัญชีสะสมเงินในธนาคาร 3% ของเงินเดือน บริษัทจะช่วยสมทบฟรี ๆ อีก 7% ทั้งนี้มีเงื่อนไขจูงใจให้เพื่อนร่วมงานได้ร่วมงานกันนาน ๆ

สวัสดิการ

“จิตใจที่สดใสอยู่ที่ร่างกายที่แข็งแรง” เราจึงเน้นการให้สวัสดิการเพื่อนร่วมงานเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านที่ทำงานมั่นใจได้ว่า ที่นี่คือที่ทำงานที่เห็นพวกเขาเป็น “เพื่อนร่วมงาน” ไม่ใช่แค่ “พนักงาน”

ไมโล ชา กาแฟ บริการทุกเมื่อ ตลอดทั้งวัน วันแรกที่มาถึงเพื่อนร่วมงานจะได้รับถ้วยกาแฟของตนเอง ทุกคนจะดื่มเครื่องดื่มที่เรามีไว้บริการนี้ได้ทุกเวลา เช่น ตั้งแต่เมื่อทานอาหารเช้ามาไม่ทันหรือต้องทำงานค่ำไม่มีเวลาออกไปทานอาหาร

การออกกำลังกาย เรามีโต๊ะปิงปอง เครื่องออกกำลังกายให้ใช้บริการได้ บางครั้งยังจ้างครูสอนโยคะ - แอโรบิก หรือนักสุขศึกษา มาฝึกหรือให้ความรู้ บางครั้งที่เลิกไปก็เพราะ เพื่อนร่วมงานซึ่งมักเป็นคนหนุ่มคนสาวมั่นใจในความแข็งแรงของตนเองมากเกินไป (จนเหลือคนเรียนน้อยมาก)

การประกันชีวิต การเปิดบัญชีเงินประกันไว้ของเพื่อนร่วมงาน เป็นบัญชีเฉพาะบุคคล เมื่อได้ดอกเบี้ยจึงเป็นของแต่ละบุคคล และที่สำคัญบัญชีนี้ ยังได้รับบริการประกันชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดอีกด้วย

แต่งงาน คลอดบุตร บุพการีถึงแก่กรรม ตลอดนับสิบปีที่ผ่านมา เมื่อเพื่อนร่วมงานท่านใดแต่งงานมีครอบครัว บวช ผู้บริหารของบริษัทไปร่วมงานไม่เคยขาด และยังได้รับเงินพิเศษอีก 5,000 บาท เงินพิเศษจำนวนนี้ยังมอบให้ในกรณีคลอดบุตร หรือบุพการีถึงแก่กรรมด้วย ในกรณีบุพการี ยังรับเป็นเจ้าภาพอีกด้วย

กู้ยืมเงิน สูงสุดที่เคยให้ยืมคือ 250,000 บาท มีการกู้ไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน จนถึงกับการกู้ซื้อบ้าน สร้างบ้าน นอกจากนี้เรายังมีสัญญาเงินกู้สวัสดิการกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาด

การออมทรัพย์ สนับสนุนการออมทรัพย์ของเพื่อนร่วมงานที่ฝากเงิน 3% ขึ้นไป(ของเงินเดือน) บริษัทให้อีก 3% โดยต้องฝากทุกเดือนจนครบ 5 ปี เท่ากับได้รับดอกเบี้ย 100% (ยังไม่รวมดอกเบี้ยจากธนาคาร) เป็นการส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานอยากออมเงิน และร่วมงานกับบริษัทให้ยาวนานขึ้น

การท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานได้ไปเที่ยว พักผ่อนร่วมกัน โดยทุกคนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดโดยต้องเป็นกรณีพักค้างคืนเป็นเงินคนละ 1,000 บาทต่อคน โดยเบิกได้ 2 ครั้งต่อปี ครั้ง ละ 500 บาท

ความแนบแน่นในองค์กร

ที่ AREA แม่บ้าน วิศวกรใหญ่ messenger programmer ฯลฯ ก็มีคุณค่าต่อองค์กรเช่นเดียวกัน แต่ความเคารพว่ากันตามอายุ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป ที่นี่เราไม่เคยต้องทำงานด้วย “ลิ้น” ไม่ต้องเล่นการเมือง ถ้าทำดี ก็จะได้รับการส่งเสริม ในทางตรงกันข้าม ถ้าใครมาใหม่ที่มีความสามารถและฝีมือดี แต่นิสัยส่วนตัวไม่ดี โลภ จิตใจคับแคบ เราก็ไม่เอา ไม่รับ เพราะเราไม่ได้ตั้งบริษัทเพียงเพื่อหากำไรจนถึงขนาด “ให้โจรพายเรือให้เรานั่ง” หรือต้องเป็น “คนขี่เสือ”

Bottom-Up Meeting ทุกเดือน ในแต่ละหน่วยย่อย จะจัดการประชุมเพื่อนร่วมงาน โดยมีหัวหน้าโดยตรงเป็นประธานการประชุม บริษัทจัดเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างประชุมด้วย จากนั้นหัวหน้าจะนำข้อเรียกร้องต้องการของแต่ละคน แต่ละหน่วย มานำเสนอต่อฝ่ายบริหารในการประชุมระดับหัวหน้างานรายเดือนอีกครั้งหนึ่ง และข้อเรียกร้องเหล่านั้นจะได้รับการตอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการติดบอร์ดทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในทุกระดับชั้น

 

Birthday Party ทุกเดือน ทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน เพื่อนร่วมงานทั้งหมดจะมารวมกัน บริษัทจัดอาหารค่ำเลี้ยงทุกครั้ง ในงานมีคาราโอเกะ การเป่าเค้กอวยพร และเกมส์สนุกสนามต่าง ๆ เพื่อการหล่อหลอมดวงใจกันและกัน

บัตรอวยพรสารพัด เช่น วันเกิด วันรับปริญญา ฯลฯ เราจะจัดทำบัตรอวยพรให้เพื่อนร่วมงานทุกคนได้แสดงความยินดีกับบุคคลนั้น ๆ ที่ AREA เราไม่มีการตบเท้าเข้าแสดงความยินดีกับ MD ในวันเกิดหรือซื้อของขวัญปีใหม่ให้ ในทางตรงกันข้าม MD ของเรามีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการเขียนบัตรอวยพร พร้อมกันไป happy birthday กับทุกคนในวันเกิด รวมทั้งการเขียนบัตรอวยพรถึงบุพการีหรือคู่ครองของเพื่อนร่วมงานทุกคนเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่ด้วย

เที่ยวประจำปี บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อนร่วมงานที่มีผลงานดีไปเที่ยวต่างประเทศปีละนับสิบคน ทั้งยังจัดท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ 40%

การส่งเสริมการศึกษา

เราเน้นให้เพื่อนร่วมงานเรามีการศึกษาต่อเนื่องเสมอ เพื่อเป็นการประกันส่วนหนึ่งว่า งานที่เราให้บริการแก่ลูกค้านั้น จะมีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ศึกษาจากต้นตำรับ ตั้งแต่ปี 2530 ตั้งแต่ประธานกรรมการของเรา (คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ) จนถึงทุกวันนี้ AREA ส่งเพื่อนร่วมงานไปอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินจาก ICLPST - Lincoln Institute of Land Policy นอกจากนี้ ยังมีเพื่อนร่วมงานที่ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สินอีกด้วย

 

การสร้างนักวิชาชีพ กว่าจะมาเป็นนักวิจัยหรือผู้ประเมินของ  AREA  ทุกคน ต้องผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ อบรมประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น 4 วัน การทดสอบภาคสนาม และการทดลองงานก่อนเสมอ

All Staff Meeting ท่านทราบไหม ในทุกเช้าของสัปดาห์เว้นสัปดาห์  เราจัดการประชุมเพื่อนร่วมงานทุกคน ทุกฝ่าย เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ เสมอมา เราใช้เวลา 30 นาทีเพื่อการนี้ คิดเป็นต้นทุนค่าดำเนินการปีละนับแสนบาท

การอบรมภายใน เราจัดการอบรม In-house เสมอ ๆ ทั้งระดับหน่วย ระดับฝ่าย ระดับสาขา จนถึงทั้งบริษัททั่วประเทศ ทั้งในด้านวิชาการและในด้านการปฏิบัติงาน

การอบรมภายนอก โปรแกรมการอบรมภายนอก มักเป็นกรณีการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น การเป็นเลขานุการ การจัดการองค์กร Mini-MBA ฯลฯ โดยทั้งนี้ให้มีการหมุนเวียนทั่วไป

ลาสอบได้เสมอ เรามุ่งให้เพื่อนร่วมงานเราได้มีกำลังใจในการเรียน เช่น สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถลาสอบได้เท่าที่จำเป็น แม้เกินวันลาปกติแล้ว ก็สามารถลาได้โดยไม่ถูกหักเงินเดือนเลย

การพัฒนาเพื่อนร่วมงาน

เราถือว่า ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อการพัฒนาของตนเอง วันหน้าจะสามารถพึ่งตนเองได้ และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เราจึงเน้นการพัฒนาเพื่อนร่วมงานของเราอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่ง “พนักงานดีเด่น” เกือบ 10 ปีมาแล้ว ในทุก ๆ เดือน เรามีการเลือกพนักงานดีเด่น โดยการซาวเสียงของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานต่าง ๆ ปัจจุบัน เราเลือกพนักงานดีเด่นเดือนละ 2-3 คน แต่ละคนจะได้รับการประกาศชื่นชม และเงินรางวัล 2,000 บาท (ซึ่งเป็นเงินเล็กน้อยแต่เน้นการแสดงความชื่นชม) และยิ่งกว่านั้น 1 ใน 3 คนนี้จะได้รับเลือกเป็นพนักงานเด่นสุดประจำเดือน ได้โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท มอบให้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมงานอื่นต่อไป

รายการส่งเสียงตามสาย ปกติในเวลากพักเที่ยง จะมีเพื่อนร่วมงานหมุนเวียนจากแต่ละฝ่าย มารายงานข่าวสำคัญจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ (โดยการสนับสนุนจากงานบรรณรักษ์) เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้ข่าวสารทันสมัย ได้ร่วมกันแสดงออก

การเสวนารายสัปดาห์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ในช่วงพักเที่ยง จะมีการเสวนาประเด็นสำคัญ ๆ ในการทำงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การเป็นเลขานุการที่ดี การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ สำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ไม่ได้ออกปฏิบัติงานในวันนั้น

ห้องสมุดของเรา เรามีห้องสมุด มีบรรณารักษ์ คอยดูแลหนังสือต่าง ๆ เพื่อให้พวกเราได้เพิ่มพูนความรู้ หรือเพลิดเพลินกับหนังสือต่าง ๆ เรามีหนังสือพิมพ์บริการตั้งแต่ ไทยรัฐ สตาร์ซอกเกอร์ กรุงเทพธุรกิจ วารสาร อสท. ฯลฯ

การทดสอบและประเมินผล

“น้ำไหล มักไม่เน่า” ใน AREA เพื่อนร่วมงานของเราทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของตนเอง สู้กับตัวเองอย่างเต็มที่ เต็มใจเสมอ

การทดสอบทั่วไป ในโอกาสประชุมต่าง ๆ มีการทดสอบทั่วไป เช่น ข้อสอบเชาวน์ เลขในใจ ภาษาอังกฤษ การสังเกต เพื่อให้เกิดความตื่นตัวตลอดเวลา

การทดสอบเฉพาะเจาะจง เช่น การทดสอบเพื่อการปรับเงินเดือนและรายได้ การทดสอบพิมพ์ดีด (นักวิจัยและผู้ประเมินต้องสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้ เพื่อการใช้งานพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

การประเมินผลรายเดือน ทุกเดือนหัวหน้าทุกระดับขั้น จะบันทึกประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานทุกคน ผู้อำนวยการฝ่าย ตลอดจน MD จะให้ความเห็นหรือประเมินผลเพิ่มเติมด้วย และเพื่อนร่วมงานมีโอกาสบันทึกแสดงความเห็นต่อการประเมินผลที่ตนได้รับเช่นกัน

การควบคุมคุณภาพ

การลงทุนสำคัญของเราด้านนี้ ก็เพื่อประกันคุณภาพของงานให้กับลูกค้าของเรา และด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ได้ทำงานแบบ “ตีหัวเข้าบ้าน” เราหวังจะเป็นกิจการของคนไทยที่เชิดหน้าชูตาของประเทศในอนาคต

Quality Checks เรามีผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระ ออกไปตรวจสอบงานประเมินหรือวิจัยในภาคสนาม เช่น มูลค่าที่ประเมินได้สอดคล้องกับความเป็นจริงไหม มีข้อมูลเปรียบเทียบดังอ้างไหม ข้อมูลทรัพย์สินครบถ้วนไหม เป็นต้น

Client Interviews หลังจากส่งงานไม่เกิน 15 วัน แผนกตรวจสอบลูกค้าของเราจะโทรศัพท์ไปคุยกับลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน เพื่อทราบว่า ผู้ประเมินของเรา ติดบัตรหรือไม่ สุภาพดีไหม มีลักษณะมืออาชีพไหม บริการถูกใจไหม ฯลฯ

การสร้างฐานข้อมูล ท่านอาจไม่ทราบว่า ที่ AREA แห่งนี้ งานประเมินทุกชิ้น จะถูก key ข้อมูลเก็บไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ตัวรายงานถึงข้อมูลเปรียบเทียบ เราลงทุนคิดเป็นเงินรายละประมาณ 50 บาท ถ้านับเฉพาะงานประเมินของเราปีละนับหมื่น ๆ ชิ้น เราลงทุนเพื่อการนี้เป็นเงินเกือบล้านบาทต่อปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบงานนั่นเอง

เพิ่มพลัง 5 ส. ตั้งแต่ก่อนที่เราได้รับ ISO 9002 เราได้เริ่มทำ 5 ส. มาโดยตลอด และยังทำต่อเนื่องอย่างไม่ลดละ เพื่อให้งานของเรามีคุณภาพ เพราะเรายึดมั่นใน “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย”

การเกื้อหนุนสังคม

เราตั้งมั่นว่า จะไม่เป็นเพียงกิจการเอกชนที่มุ่งกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุด การเกื้อหนุนสังคม ทำให้เราได้รู้จักเสียสละ มีจิตใจที่งดงาม เป็นการสร้างมงคลแก่ชีวิต AREA ของเราจึงยึดถือมาโดยตลอด

การทำบุญ เราเคยตั้งแต่การพากันไปเกี่ยวข้าว ออกค่าย เรียนรู้ชีวิตในชนบท การทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดและการศึกษาเด็กยากจน การจัดเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ตลอดจนการบริจาคอื่น ๆ

งานซื้อบ้านอย่างรอบรู้ AREA ได้จัดงานดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ.2535  เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการซื้อบ้าน ในงานประกอบด้วยการอภิปราย นิทรรศการ การให้คำปรึกษาและแจกเอกสารฟรี และที่สำคัญในงานดังกล่าวนี้จะไม่มีการขายสินค้าบ้านใด ๆ เพื่อให้เป็นงานที่เป็นกลาง เน้นการให้สาระแก่ประชาชนโดยไม่เคลือบแฝง

การก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ของเรา ได้ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ด้านวิชาการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมือง และชุมชน เป็นต้น โดยไม่มีการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ

การติดต่อกับภายนอก ผู้บริหารของ AREA เป็นกรรมการในสมาคมต่าง ๆ ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม และ MD ของเรายังเป็นผู้แทนผู้ประเมินหรือนักวิจัยในประเทศไทยไปนำเสนอผลการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วโลก สร้างความยอมรับจากนานาชาติในวงวิชาการของประเทศไทย

ที่ AREA ทุกคนมีอนาคต มีหนทางแห่งความเจริญที่จะก้าวไป จากล่างสู่บน จากเล็กสู่ใหญ่ อย่างไม่สิ้นสุด
ที่ AREA เราใช้วิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ในการหาเลี้ยงชีพ และในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาวิชาชีพนี้ด้วย
ที่ AREA เราแทบไม่เคยเสียใจกับการลาออกของพนักงาน เพราะเพื่อนร่วมงานคุณภาพมักไม่ทิ้งเราไป
ที่ AREA เราไม่เคยแนะนำให้ใครไปทำโครงการอสังหาฯ จน "เจ๊ง" เราไม่เคยรับทรัพย์อันมิควรได้
ที่ AREA เรามีความภาคภูมิใจในความมีศักดิ์ศรี ที่เราสร้างขึ้นและสร้างมากขึ้นทุกวัน
และที่ AREA ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนาอยู่ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย  

 

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved