หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
แบบฟอร์มรับบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์
รายละเอียดผู้ว่าจ้าง * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล: *
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่: *
โทรศัพท์: *
โทรสาร:
ชื่อเว็บไซด์บริษัท:
อีเมล์: *
ระชื่อผู้ประสานงาน: *
ทรัพย์สิน:
อื่นๆ(โปรดระบุ):
ที่ตั้งทรัพย์สิน: เลขที่: ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
จำนวนโฉนด/เอกสารสิทธิ์:
เนื้อที่ดิน: ไร่ งาน ตารางวา
เนื้อที่อาคาร: ตารางเมตร
  ชั้น หลัง
วัตถุประสงค์การประเมิน: สินเชื่อ การซื้อ - ขายทรัพย์สิน
  ซื้อ - ขาย การตัดสินใจลงทุน
  การร่วมทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  การประกันภัย การขอ - อำนวยสินเชื่อ
  การแบ่งแยกมรดก การจัดทำบัญชี - งบดุล การบัญชีบริษัทมหาชน
  การจัดเก็บ-เสียภาษี การจัดซื้อ/เช่าทรัพย์สินของราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  การเวนคืน การตั้งราคาประมูลทรัพย์
  โอนชำระหนี้ การซื้อ - ควบรวมกิจการ
  อื่นๆ(โปรดระบุ):
รูปแบบรายงานที่จะให้เสนอ: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  บริษัทจะมีให้ 2 ชุด ถ้าท่านต้องการเพิ่มโปรดระบุ ชุด
รายงานจะให้เสนอต่อ:  
ชื่อ - นามสกุล:         
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:
สถานที่ส่งรายงาน: ตามรายละเอียดของผู้ว่าจ้าง อื่นๆ(กรุณาระบุตามรายการข้างล่าง)
ชื่อ - นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved