หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
แบบฟอร์มรับบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์
รายละเอียดผู้ว่าจ้าง * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล:
*
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
*
โทรศัพท์:
*
โทรสาร:
ชื่อเว็บไซด์บริษัท:
อีเมล์:
*
ระชื่อผู้ประสานงาน:
*
ทรัพย์สิน:
อื่นๆ(โปรดระบุ):
ที่ตั้งทรัพย์สิน: เลขที่: ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
จำนวนโฉนด/เอกสารสิทธิ์:
เนื้อที่ดิน: ไร่ งาน ตารางวา
เนื้อที่อาคาร: ตารางเมตร
  ชั้น หลัง
วัตถุประสงค์การประเมิน:
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบรายงานที่จะให้เสนอ:   
  บริษัทจะมีให้ 2 ชุด ถ้าท่านต้องการเพิ่มโปรดระบุ ชุด
รายงานจะให้เสนอต่อ:  
ชื่อ - นามสกุล:         
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:
สถานที่ส่งรายงาน:   
ชื่อ - นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง คุณสัญชัย โทรสาร 0.2295.1154
โทรศัพท์ 0.2295.3905 ต่อ 102 Email: lek@area.co.th


2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved