ทำเลรัชดา-ลาดพร้าว มีจำนวนหน่วยเปิดใหม่มากที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 89/2562: วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่านทราบหรือไม่ ทำเล F5: รัชดา-ลาดพร้าว มีจำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยเปิดใหม่มากที่สุด แสดงว่าคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยมากที่สุดเช่นกัน ทำไมเป็นเช่นนี้

 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าในทำเล F5: รัชดา-ลาดพร้าว มีจำนวนหน่วยเปิดใหม่มากที่สุดถึง 7,931 หน่วย หรือ 6.3% ของจำนวนหน่วยเปิดใหม่ในปี 2561 ที่มีอยู่ทั้งหมด 125,118 หน่วย  ทำไมจึงมีการเปิดตัวมากเช่นนี้  สิ่งหนึ่งที่ชี้ชัดก็คือ ในทำเลนี้คงมีความต้องการที่อยู่อาศัยมากเป็นพิเศษนั่นเอง  และทำไมจึงมีความต้องการมาก เพราะ

            1. ราคาไม่แพงเท่ากับที่อยู่อาศัยในเขตใจกลางเมือง

            2. อยู่ในบริเวณที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน

            3. มีกลุ่มคนต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนที่นิยมซื้อในย่านนี้นั่นเอง

            สำหรับสถานการณ์การขายในพื้นที่นี้ มีบ้านเดี่ยวราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ขายอยู่ 20 หน่วย ขายเหลือ 8 หน่วย มีบ้านแฝดขายอยู่ 20 หน่วยเช่นกัน และขายเหลืออยู่ 12 หน่วย และมีทาวนเฮาส์ ระดับราคา 5-10 ล้านบาทจำนวน 178 หน่วย ขายเหลือ 75 หน่วย  แต่กลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีการขายอยู่ในขณะนี้หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ที่สุด ก็คือ อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 14,238 หน่วย ขายไปแล้ว 10,914 หน่วย เหลืออยู่ 3,324 หน่วย หรือ 23% ของทั้งหมดเท่านั้น

            จะสังเกตได้ว่าห้องชุดที่เสนอขายในที่นี้กลุ่มใหญ่ที่สุดมีระดับราคา 2-3 ล้านบาท แต่ขณะนี้เหลืออยู่ 1,005 หน่วย กลุ่มห้องชุดราคา 5-10 ล้านบาท แม้มีอุปทานน้อยกว่าเล็กน้อย แต่จำนวนที่ยังเหลือขายกลับมากกว่า คือเหลืออยู่ถึง 1,347 หน่วย อาจกล่าวได้ว่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ มีราคาค่อนข้างสูง สินค้าราคาต่ำ คือไม่เกิน 2 ล้านบาท มีน้อยมาก แต่ก็ยังมีราคาไม่สูงเท่ากับห้องชุดในเขตใจกลางเมือง

            ส่วนสถานการณ์การขายพบว่า ห้องชุดทั้งหลายขายได้เดือนละ 10% ของทั้งหมด แสดงว่าสถานการณ์ค่อนข้างดี ส่วนห้องชุดราคาเกิน 10 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก อาจขายได้ช้ากว่า อย่างไรก็ตามอาจสรุปได้ว่าการขายในที่นี้ประสบความสำเร็จด้วยดีในแทบทุกโครงการเพราะตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นที่ประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนนั่นเอง

            ทำเล F5: รัชดา-ลาดพร้าว จึงเป็นทำเลยอดฮิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,460 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved