กุมภา 62: อสังหาฯ ยังเปิดน้อย
  AREA แถลง ฉบับที่ 129/2562: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปิดตัวจำนวนโครงการใหม่ค่อนข้างน้อยเพียง 28 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 7,880 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 23,241 ล้านบาท

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุด โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 5,764 หน่วย (73.1%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,047 หน่วย (13.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 733 หน่วย (9.3%)  ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ สำหรับอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณย่านรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว และแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นต้น ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีการเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตติดต่อเมือง เช่น บริเวณย่านพระราม 9 พัฒนาการ สุขสวัสดิ์ เพชรเกษมสุขุมวิทตอนปลาย ทวีวัฒนา และพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนลำลูกกา คลอง 5 บางกรวย-ไทรย้อย เป็นต้น

            หากพิจารณาระดับราคาขาย จะพบว่าในเดือนนี้มีการเปิดขายที่ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีจำนวน 2,896 หน่วย (37%) มีมูลค่าโครงการ 2,609 ล้านบาท (11%) ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 810 หน่วย (10%) มีมูลค่าโครงการ 1,279 ล้านบาท (6%) ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 1,375 หน่วย (17%) มีมูลค่าโครงการ 3,439 ล้านบาท (15%) ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 1,480 หน่วย (19%) มีมูลค่าโครงการ 5,593 ล้านบาท (24%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 1,319 หน่วย (17%) และมีมูลค่าโครงการ 10,322 ล้านบาท (44%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

            ดร.โสภณสรุปว่า ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป

            หากพิจารณาจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาจะพบว่า ในปีนี้มีจำนวนโครงการน้อยกว่า 12 โครงการ (-21%) มีมูลค่าโครงการน้อยกว่า 2,129 ล้านบาท (-5%) แต่มีจำนวนหน่วยขายมากกว่า 6,495 หน่วย (65%)  เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีโครงการเพิ่มขึ้น 10 โครงการ และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นด้วย

            การเปิดตัวที่ลดลงในขณะนี้คงเป็นปัจจัยชั่วคราวที่พยายามให้สินค้าที่ออกมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในปี 2561 ได้รับการระบายออกไปให้มากที่สุดก่อนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ดร.โสภณ พบว่ายังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 326 โครงการซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป

 

       


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,402 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved