ต้องรู้ กรณียเมตตปริตร: คาถาปราบผี?
  AREA แถลง ฉบับที่ 657/2562: วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ว่ากันว่าพระพุทธเจ้ามอบพระสูตรเมตตปริตรเพื่อไว้ให้พระสงฆ์จัดการกับภูติผีปีศาจโดยเฉพาะ ได้ผลชะงัดไหม ความจริงเป็นอย่างไร

           ในระหว่างที่กิตติโสภโณ ภิกขุ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) บวชเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกรณียเมตปริตร จึงนำมาแบ่งปัน เพราะขนาดสมเด็จพระสังฆราชยังทรงให้สวดคาถานี้ในช่วงการค้นหาทีมหมูป่าในเหตุการณ์ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในปี 2561 <1>

           เรื่องของเรื่องกรณียเมตตปริตร (กรณียเมตตสูตร หรือเมตตสูตร) คือมีนิทานว่าพระสงฆ์ 500 รูปได้ศึกษาพระธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ไปปฏิบัติธรรมตามโคนต้นไม้ในป่าแห่งหนึ่ง เทวดาแถวนั้นเห็นว่าพระสงฆ์มารบกวน จึงแปลงร่างเป็นภูติผีมาหลอก พระสงฆ์เหล่านั้นอยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปไม่ไหว จึงกลับไปพบพระพุทธเจ้า ท่านจึงให้พระสูตรนี้ไปจัดการกับภูติผี  พระสูตรนี้เป็นอย่างไรกันแน่ แต่นิทานนี้จริงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

           ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้ามีผีร้ายจริง แล้วคิดจะปราบภูติผีปีศาจ ก็น่าจะใช้ของวิเศษไปกำหราบเยี่ยงในหนังเรื่องไซอิ๋วที่ตอนปราบบรรดาปีศาจต่างๆ ก็ต้องใช้ของวิเศษที่มีฤทธานุภาพแตกต่างกันไปตามกาละเทศะ ไฉนใช้ความเมตตา นี่ถ้าพระถังซำจั๋งซึ่งมีความเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว ไปสวดพระสูตรนี้โดยไม่มีของวิเศษและเห้งเจียคอยช่วย ป่านนี้คงถูกปีศาจกินไปหลายตลบแล้ว

           ข้อนี้อาจชี้ว่าภูติผีปีศาจคงไม่มีจริง คงเป็นอุปาทานหมู่ไปเอง พระพุทธเจ้าก็สอนให้ศิษย์ตถาคตอยู่ตามโคนต้นไม้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ก็เพิ่งมีพระสงฆ์กลุ่มนี้ที่โดนผีหลอก อีกอย่างนี่เป็นนิทานที่ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยตรง พระพุทธเจ้าให้เมตตาสูตรนี้เพื่อเป็นหลักนำไปปฏิบัติ ไม่ใช่เอาไว้ท่องเป็นคาถา หลักของพุทธนั้น การบรรลุธรรมมาจากการปฏิบัติ ไม่ใช่มัวแต่มาสวดอ้อนวอนและยัญบูชา

           ที่สำคัญก็คือ หากเรามีใจเมตตา มีใจสูงส่งกว่า เราก็สามารถเอาชนะ (ใจ) ฝ่ายตรงข้าม (ที่เป็นประหนึ่งภูติผีปีศาจ) ได้ไม่ยาก ปุถุชนอาจทำยาก แต่ปุถุชนที่มีกิเลสเบาบางกว่าและมีเมตตาจิตสูงส่งกว่าก็ย่อมชนะผู้มีกิเลสหนากว่า ยิ่งถ้าคนที่สำเร็จมรรคผลในระดับที่เหนือกว่าปุถุชน ก็ยิ่งมีความเมตตาสูงนิ่ง ยิ่งนิ่งกว่าปุถุชนทั่วไป และมีสติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่านั่นเอง การที่คนเราจิตใจสูงส่งมีเมตตา ก็ไม่กลัว มีความกล้าหาญและก้าวข้ามผีสางเทวดาในจินตนาการเอง อย่างที่เราเข้าใจกันดีว่า “คนดี (มีเมตตา) ผีคุ้ม”

           พึงศึกษาธรรมะด้วยปัญญา และอย่าลืมผีไม่มีจริงหรอก ใครพาผีไปพบ ดร.โสภณได้ ดร.โสภณยินดีสมณาคุณให้ 1 แสนบาท!
 


 

อ้างอิง

<1> ทำความรู้จัก'กรณียเมตตสูตร'ที่พระสังฆราชชวนคนไทยสวดเพื่อทีมหมูป่า13ชีวิต ไทยโพสต์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 https://www.thaipost.net/main/detail/12505

ดูเพิ่มเติม

1. วัดป่ามหาชัย.  กรณียเมตตปริตร หรือ กรณียเมตตสูตร. http://www.watpamahachai.net/Doc4.htm

2. Wikipedia. กรณียเมตตสูตร หรือ เมตตสูตร. https://bit.ly/373mXJA


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,100 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved