ปี 63 ตายเพราะโควิด 61 ราย ฆ่าตัวตายเพราะโควิด 1 พันราย
  AREA แถลง ฉบับที่ 334/2564: วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          อนาถใจจริงๆ ประเทศไทยฆ่าตัวตายเพราะโควิด-19 1,000 รายในปี 2563 แต่ที่ตายเพราะไวรัสโควิด-19 แท้ๆ มีแค่ 61 ราย นี่คือความล้มเหลวในการบริหารโควิด-19

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวถึงรายงานล่าสุด ณ ครึ่งปีแรกของปี 2563 ว่ามีการฆ่าตัวตาย 2,551 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2562 <1> (จำนวน 2,091 ราย) แสดงว่าการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 460 ราย ซึ่งสาเหตุคงเป็นเพราะปัญหาโควิด-19 ทำให้การหากินฝืดเคือง เกิดความเครียดมากขึ้น และกรมสุขภาพจิตก็เห็นว่าการเพิ่มขึ้นในอัตรา (ที่สูงขึ้น) นี้มีความคล้ายคลึงกับการเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20-30 ในช่วง 3 ปีหลังเกิดวิกฤต  แสดงว่าหลังจากนี้อัตราการฆ่าตัวตายอาจสูงกว่านี้อีก

          ในเมื่ออนุมานว่าอัตราการฆ่าตัวตายเพราะโควิด-19 เพิ่มขึ้น 460 คนในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ทั้งปี 2563 ก็น่าจะเพิ่ม 1 เท่าตัวเป็น 920 คน แต่เชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปี ปัญหาน่าจะหนักกว่านี้เสียอีก จึงอาจอนุมานได้ว่าทั้งปี 2563 จำนวนคนฆ่าตัวตายเพราะโควิด-19 น่าจะถึง 1,000 คนที่เพิ่มจากการฆ่าตัวตายตามสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เพราะโควิด-19  และก็มีความเป็นไปได้ว่าในปี 2564-2565 จำนวนคนฆ่าตัวตายเพราะโควิด-19 น่าจะมีมากกว่า 1,000 คนเสียอีก  ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ดร.โสภณ ก็คาดการณ์ว่าโควิด-19 จะทำให้เกิดการฆ่าตัวตายในจำนวนที่ใกล้เคียงกันนี้ <2>

          ในแง่การเงิน อาจมองได้ดังนี้:

          1. ในกรณี “ผู้ก่อความไม่สงบในชายแดนภาคใต้” มีการชดใช้ค่าชีวิตรายละ 7.5 ล้านบาท ในกรณีนี้หากฆ่าตัวตายเพราะโควิด-19 จำนวน 1,000 ราย ก็จะเป็นเงิน 7,500 ล้านบาท 

          2. จากการเกิดโควิด1-9 ทำให้การ “ขายประกันโควิดในระบบมีจำนวนทั้งสิ้น 13.8 ล้านกรมธรรม์ คิดเป็นเบี้ยประกันรับรวม 5,925 ล้านบาท โดยยอดเคลมประกันรวม 195 ล้านบาท แต่เฉพาะเดือน เม.ย. 64 ซึ่งมีการระบาดระลอก 3 อย่างรุนแรง ทำให้มียอดขายประกันโควิดสูงถึง 3.15 ล้านฉบับ โดยยอดเคลมประกันอยู่ที่ 24.6 ล้านบาท” <3> ดังนั้นหากประกันให้ประชาชน 68 ล้านคน ก็น่าจะทำให้เบี้ยประกันเป็นเงินเพียง 29,196 ล้านบาท (68 / 13.8 * 5,925)

          ถ้านำค่าชดใช้ชีวิต 7,500 ล้านบาท บวกด้วยค่าเบี้ยประกัน 29,196 ล้านบาท ก็เป็นเงินเพียง 36,695.6 ล้านบาทเท่านั้น แต่รัฐบาลไปกู้เงินนับสิบล้านล้านบาท มาใช้ (มาแจก ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งไม่แน่ชัดว่านำไปทำอะไร) แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 คงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร      เมื่อปี 2563 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซียให้ข้อสังเกตว่ารัฐบาลไทยใช้เงินไปถึง 13% ของ GDP เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งจะทำให้ไทยเราจนลงเป็นอย่างมาก ธนาคารโลกถือว่าไทยมีสัดส่วนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก <1>

          ประเทศอื่นประสบปัญหาโควิด-19 เหมือนไทย แต่ไม่ยากจนลงเช่นประเทศไทย เราไปถูกทางซะที่ไหน

 

อ้างอิง

<1> เปิดข้อมูล 6 เดือนปี 63 เริ่มระบาดโควิด พบฆ่าตัวตายกว่า 2.5 พันราย. https://www.hfocus.org/content/2020/09/20102

<2> คาด 1,066 คนฆ่าตัวตายเพราะโควิด ค่าชีวิต 7,995 ล้านบาท. https://bit.ly/2SwEWDt

<3>ยอดประกันโควิดพุ่ง 14 ล้านฉบับ ปรับกรมธรรม์-ขึ้นค่าเบี้ยลดเสี่ยง. https://www.matichon.co.th/covid19/news_2702108

<4> โควิด-19: ธนาคารโลกคาดสิ้นปีเศรษฐกิจไทยติดลบอย่างน้อย 8.3% ต่ำสุดในภูมิภาคอาเซียน ด้าน ครม.มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือน บีบีซีไทย.  29 กันยายน 2563. https://www.bbc.com/thai/thailand-54338090


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,067 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved