Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru

ออกแบบผังโครงการ

เป็นบริการวางแบบบ้านในความเป็นไปได้จากงานในการพัฒนาโครงการ เช่นโครงการควรพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวซึ่งอัตราการขายได้ 3 หลังต่อเดือน และทาวเฮ้าส์อัตราการขายได้ 7 หลังต่อเดือน ควรวางบ้านเดี่ยว 30% ทาวเฮ้าส์ 70%  การจัดผังที่ให้ใช้พื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และตามกฏการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาโครงการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0.2295.3905 อีเมล์ area@area.co.th

2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved