หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550
AREA กับรางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ศกนี้ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยด้านธุรกิจขนาดกลางแก่ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) โดยมีอาจารย์วสันต์ คงจันทร์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เป็นการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเฉลิมพระเกียรติ "๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศาส์น" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

AREA เป็นศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่มีขอบเขตการให้บริการทั่วราชอาณาจักรและภูมิภาคอินโดจีน และเมื่อปี 2548 ยังได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นของหอการค้าไทย และเป็นบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 9001-2000 เป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543


AREA Awards
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved