หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2560

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปรับมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประจำปี 2560 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่องค์กรเป็นองค์กรธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับรางวัลนี้มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

AREA Awards
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved