Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม

 

วันพุธที่ 9  กันยายน 2563
AREA ได้รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่แสดงถึงความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจของ AREA โดย น.ส.พรภักษ์ บูรณ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ข้อมูลฯ เป็นผู้ไปรับมอบจากนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


AREA Awards
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved