หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การรับรอง องค์กรวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม AREA คำต้อนรับ Link
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
   

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2563

นายนิพนธ์  พรโชคชัย เป็นตัวแทนจากบริษัท บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ ประจำปี 2563
ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 (พ.ศ.2554-2563) ที่ AREA ได้รับรางวัลนี้ โดยรางวัล
ดังกล่าวนั้น ทางกระทรวงแรงงานได้พิจารณาจาก

  • การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  • สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น โบนัส เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
  • สวัสดิการที่ให้โอกาสหรืออำนวยความสะดวกต่อลูกจ้างในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติม
  • สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัยและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจ้าง
  • กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

 


AREA Awards
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved