Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท

  

 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 64
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ 
นายโสภณ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นเกียรติมามอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 11 ณ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลดังกล่าว กระทรวงแรงงานได้พิจารณาจาก

การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น โบนัส เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
สวัสดิการที่ให้โอกาสหรืออำนวยความสะดวกต่อลูกจ้างในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติม
สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัยและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจ้าง
กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม


AREA Awards
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved