Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 18
21 กันยายน 2559
งานประชุม Asian Construction Week 2016
24 สิงหาคม 2559
สัมมนาทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
21 กรกฎาคม 2559
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2559
13-14 พฤษภาคม 2559
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 17
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
สัมมนาอาคารชุดใจกลางเมือง ล้นตลาดจริงหรือ
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
สัมมนา: อาคารชุดใจกลางเมือง ล้นตลาดจริงหรือ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2558
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
สัมมนา: 26 เมืองอสังหาริมทรัพย์ พบอสังหาฯกระเพื้อมในพื้นที่ต่างจังหวัด
วันที่ 12-13 มีนาคม 2558
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 15
วันที่ 23 มกราคม 2558
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยต้นปี 2558
วันที่ 23 ธันวาคม 2557
สัมมนา: เจาะลึกกลยุทธ์จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 30 กันยายน 2557
โครงการบ้าน-คอนโดฯของบริษัทพัฒนาที่ดินนอกตลาดที่ขายดีสวนกระแส
วันที่ 16 กันยายน 2557
เจาะลึกกลยุทธ์จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 5-6 กันยายน 2557
สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 13
วันที่ 16 สิงหาคม 2557
ชี้ทางรอดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2014
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557
เจาะลึก การพัฒนาและการบริหารโรงแรม+รีสอร์ท+ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งปี 2557
วันที่ 28 มกราคม 2557
สัมมนา: ราคาที่ดิน2557 การวิเคราะห์ทำเลและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
วันที่ 21 มกราคม 2557
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2557
วันที่ 27 กันยายน 2556
สัมมนาอาคารชุดใจกลางเมือง ล้นตลาดจริงหรือ
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 10
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
สัมมนา: 30 เมืองอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 9
วันที่ 13 ธันวาคม 2555
สัมมนา: ราคาที่ดิน2555 การวิเคราะห์ทำเลและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
สัมมนา: นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2012
วันที่ 7 กันยายน 2555
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 8
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์พัทยา 2555-2556
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
สัมมนา: สรุปสถานการณ์+ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งปี 2555
วันที่ 28 เมษายน 2555
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 7
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
สัมมนา: ผังเมืองใหม่ กทม.กับทำเล ปี55
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
สัมมนา: บทบาทของฮวงจุ้ยต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี55
วันที่ 31 มกราคม 2555
สัมมนา: โอกาสลงทุนใน Resort Properties ในภูเก็ต
วันที่ 20 มกราคม 2555
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์
วันที่ 18 มกราคม 2555
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2555
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
สัมมนา: ราคาที่ดิน2554 การวิเคราะห์ทำเลและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
วันที่ 15 ตุลาคม 2554
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
สัมมนา:โครงการบ้าน-คอนโดขายดี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
สัมมนา: สรุปสถานการณ์+ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งปี 2554
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
การประชุม UN Global Compact: CSR
วันที่ 25 เมษายน 2554
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554
วันที่ 3 มีนาคม 2554
สัมมนา:โครงการบ้านคอนโดขายดี
วันที่ 26 มกราคม 2554
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2554
วันที่ 25 มกราคม 2554
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์
วันที่ 21 ธันวาคม 2553
สัมมนาอาคารชุดใจกลางเมือง ล้นตลาดจริงหรือ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
สัมมนา: เก็งกำไรทรัพย์มือสองอย่างมืออาชีพ
วันที่ 12 ตุลาคม 2553
สัมมนา: โครงการบ้าน-คอนโดขายดี
วันที่ 1 ตุลาคม 2553
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน กทม.และปริมณฑล
วันที่ 9 กันยายน 2553
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์
วันที่ 31 สิงหาคม 2553
ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศและอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
โครงการ Real Estate Index
วันที่ 30 มีนาคม 2553
สัมมนา: โครงการบ้าน-คอนโดขายดี
วันที่ 26 มีนาคม 2553
สัมมนาสร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์
วันที่ 22 มกราคม 2553
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2553
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
สัมมนาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 สิงหาคม 2552
สัมมนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาประเทศ
วันที่ 21 สิงหาคม 2552
ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน
วันที่ 20 สิงหาคม 2552
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน กทม.และปริมณฑล
วันที่ 21 กรกฎาคม 2552
สัมมนาเฉพาะผู้บริหาร: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2552
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2552
สัมมนาประเมินค่าทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2552
อบรม In-house ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
วันที่ 29 เมษายน 2552
สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 1 / 2552
วันที่ 24 มีนาคม 2552
สัมมนา: วิเคราะห์โครงการอสังหาฯ ขายดี ปี' 2009
วันที่ 20 มกราคม 2552
สัมมนาเฉพาะผู้บริหาร: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2552
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 2552
วันที่ 25 กันยายน 2551
การวิเคราะห์ทำเล และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ผลการวิเคราะห์ราคาที่ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2537 -2551
วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งปี 2551
วันที่ 6 มิถุนายน 2551
สถานการณ์ล่าสุด : อสังหาริมทรัพย์ตากอากาศในประเทศไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน ข้อคิดสำหรับผู้สนใจขยายการลงทุนไปต่าง
วันที่ 28 เมษายน 2551
อสังหาริมทรัพย์ VS การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน จ.ภูเก็ต
วันที่ 4 เมษายน 2551
อสังหาริมทรัพย์ จ.ชลบุรี-ระยอง
วันที่ 25 มีนาคม 2551
การนำเสนอผลการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ นครโฮชิมินห์
วันที่ 18 มีนาคม 2551
งานสัมมนา: "โครงข่ายคมนาคมกับการวิเคราะห์ทำเลทอง"
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
งานสัมมนา: "วัฏจักรอสังหาฯ ในอาเซี่ยน-กรณีศึกษา จ.ชลบุรี ระยอง"
วันที่ 31 มกราคม 2551
การสัมมนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นภาษาอังกฤษ
วันที่ 22 มกราคม 2551
สัมมนาเฉพาะผู้บริหาร: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2551 ณ โรงแรมบันยันทรี
วันที่ 18 ธันวาคม 2550
แนะนำโครงการวิจัยต่อเนื่อง (Real Estate Index)
วันที่ 6 กันยายน 2550
งานแถลงข่าว "ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2550-2551"
วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
งานสัมมนา: "ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งปีหลัง' 50 เจาะลึก Demand & Supply"
วันที่ 19 เมษายน 2550
งานสัมมนา: "วิเคราะห์ โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่: ดัชนีภาวะตลาดที่สำคัญ"
วันที่ 10 เมษายน 2550
งานสัมมนา: "สถานการณ์ตลาด-การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต: งานวิจัยจริงจากภาคสนาม"
วันที่ 22-23 มีนาคม 2550
งานสัมมนา: "ความรุ่งโรจน์และโอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต"
วันที่ 2 มีนาคม 2550
งานสัมมนา: "เจาะลึกอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก"
วันที่ 23 มกราคม 2550
สัมมนาเฉพาะผู้บริหาร: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2550
วันที่ 12 ตุลาคม 2549
การสัมมนาเฉพาะผู้บริหาร: อสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 3/2549
วันที่ 5 กันยายน 2549
สัมมนา: "วิเคราะห์ราคาที่ดิน พ.ศ. 2549 และแนวโน้มอนาคต" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2549
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กลางปี 49
วันที่ 5 มิถุนายน 2549
สัมมนา: วิเคราะห์ผังเมือง กทม. 2549
วันที่ 21 เมษายน 2549
(Dinner talk) "ซื้อบ้านแบบใด-ที่ไหนดีที่สุดในภาคมหานคร" โดยได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมงาน
วันที่ 19 ตุลาคม 2548 (บ่าย)
AREA จัดงานสัมมนา การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ 9 เดือนแรกของปี 2548
วันที่ 19 ตุลาคม 2548 (เช้า)
ความจริงอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก กรณีศึกษาตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 มกราคม 2548
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 48 Real Estate Index (REI)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2547
บรรยากาศในงานสัมมนา "ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กลางปี 2547 เจาะลึก Demand & Supply"
วันที่ 20 สิงหาคม 2546
สัมมนา: เจาะลึกอุปสงค์-อุปทาน (D&S) ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ ปริมณฑล กลางปี 2546
วันที่ 19 มิถุนายน 2546
สัมมนา" "ผ่าทำเลทองกับเครือข่ายระบบคมนาคมสำคัญ: พลิกโฉมใหม่กทม.และปริมณฑล"
วันที่ 17 ธันวาคม 2545
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2546
มิถุนายน 2545
AREA จัดงานสัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กลางปี 2545 เผยผลวิจัยของแท้ "ฟ้าสางจริงหรือ?"

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากับ AREA ได้แก่
-  ข้าราชการ
-  นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
-  ผู้จัดการสถาบันการเงิน
-  นายหน้าและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
-  นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-  ผู้จัดการทรัพย์สิน
-  ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
-  ผู้ซื้อบ้าน
-  เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
-  นักวางผังเมือง
-  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------------------------
งานสัมมนาที่ผ่านมา
(Highlighted seminars conducted in English)

2546  

 • เจาะลึกอุปสงค์-อุปทาน (D&S) ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลางปี พ.ศ.2546 (20 สิงหาคม โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ)
 • ขุมทองที่ดินของรัฐ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาที่ดินของรัฐอย่างถูกกฎหมายในเชิงพาณิชย์ (6 สิงหาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • ผ่าทำเลทองกับเครือข่ายระบบคมนาคมสำคัญ: พลิกโฉมใหม่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (19 มิถุนายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์
  (7 พฤษภาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

2545  

 1. กรณีศึกษาสำคัญในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (17 สิงหาคม บง.ธนชาติ)
 2. Real Estate Market Direction Mid 2002 (6 August., The Regent Bangkok)
 3. ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กลางปี พ.ศ.2545 (2 กรกฎาคม YWCA)
 4. ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 6 (2-3 กุมภาพันธ์ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)

2544  

 • ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545
  (20 พฤศจิกายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • เผยผลวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด
  (25 กันยายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • การเปลี่ยนแปลงราคาทรัพย์สินและกรณีศึกษา
  (15 กันยายน ห้องประชุมสหประชาชาติ)
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน และกรณีศึกษามูลค่าทรัพย์สิน: บง.ธนชาติ
  (17 กันยายน บง.ธนชาติ)
 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สิน: บง.ธนชาติ
  (25 สิงหาคม โรงแรมวินเซอร์)
 • แนวทางการประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารสร้างค้างขนาดใหญ่
  (27-28 กรกฎาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)

2543  

 • ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์กลางปี พ.ศ.2543
  (3 สิงหาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)

2542  

 • ฟื้นชีพอาคาร & โครงการสร้างค้าง
  (23 พฤศจิกายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • การประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการโอนทรัพย์ชำระหนี้
  (2 กันยายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • ประเมินค่าทรัพย์สิน หัวใจการแปรรูป-แก้หนี้-ฟื้นกิจการ
  (2 มิถุนายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • การประเมินค่าเครื่องจักรมืออาชีพ
  (พฤษภาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • กลยุทธ์การลงทุนซื้อทรัพย์สินภายใต้โอกาสแห่งวิกฤต
  (3 กุมภาพันธ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

2541  

 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2542
  (11 พฤศจิกายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • Thailand's Real Estate: Strategic Surveys
  (16 June., The Regent Bangkok)
 • Bangkok Land Price 1998-2000
  (26 February., The Regent Bangkok)

2540  

 • เวนคืน-ค่าทดแทน ความเป็นธรรมสำหรับประชาชน
  (19 พฤศจิกายน โรงแรมซันรูท พระราม 9)
 • แนวทางการประเมินค่าทรัพย์สินในสถานการณ์วิกฤติ
  (25 กันยายน โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • วิเคราะห์ความต้องการซื้อบ้านใน กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2540
  (20 สิงหาคม โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • Property Investment in Thailand Today
  (26 มิถุนายน โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • ราคาที่ดินตกได้อย่างไร?
  (29 พฤษภาคม โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • เคล็ดลับการพัฒนาที่ดิน ผ่านกรณีศึกษาโครงการเด่น
  (3 เมษายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • Real Estate Breakthrough: International Experience
  (20 February., UN-ESCAP Conference Centre)
 • Real Estate Market Outlook 1997
  (15 January., The Regent Bangkok)

2539  

 • ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540
  (28 พฤศจิกายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในทำเลต่างๆ
  (พฤศจิกายน โรงแรมรามา การ์เดนท์)
 • สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคใต้)
  (2 พฤศจิกายน โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สงขลา)
 • สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคเหนือ)
  (19 ตุลาคม โรงแรมเวสทิน เชียงใหม่)
 • สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคกลาง)
  (2 ตุลาคม โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์)
 • สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  (21 กันยายน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา)
 • สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  (20 กันยายน เจริญธานี ปริ๊นเชส ขอนแก่น)
 • ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 5
  (4 สิงหาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ทะลวงยอดขายด้วยยอดนักขาย
  (5 มิถุนายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • เวนคืน-ค่าทดแทน
  (3 เมษายน โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • 50 ทำเลทอง กทม.และปริมณฑล
  (28 กุมภาพันธ์ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)
 • การวิจัยอสังหาริมทรัพย์เชิงปฏิบัติการสำหรับนักบริหาร
  (24-25 มกราคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

2538  

 • ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2539
  (7 ธันวาคม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ)
 • สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2538
  (26 กรกฎาคม โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22)
 • ยุทธการใหม่เชิงรุก: โอกาส-ความเป็นไปได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค
  (15 มีนาคม โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 4
  (22 มกราคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2537  

 • ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2538
  (7 ธันวาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • รูปแบบใหม่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเอเซีย
  (27 ตุลาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • อาคารชุดราคาถูก: ทิศทางการลงทุน
  (14 กรกฎาคม โรงแรมฮิลตันวิทยุ)
 • ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 3
  (25 เมษายน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ผู้ซื้อบ้านที่แท้จริง 2537
  (3 มีนาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

2536  

 • กลยุทธ์ผ่าทางตันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย แบบอย่าง-บทเรียนจากต่างประเทศ
  (17 สิงหาคม ห้องประชุม สหประชาชาติ)
 • ผู้ซื้อบ้านที่แท้จริง เครื่องชี้ภาวะธุรกิจบ้านแสนล้าน
  (1 เมษายน โรงแรมฮิลตัน วิทยุ)
 • ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 2
  (25 เมษายน หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ชุมชนแออัดกับการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย
  (3 กุมภาพันธ์ บ้านเซเวีย)

2535  

 • ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2536
  (21 ตุลาคม โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 1
  (29 สิงหาคม หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 50 ทำเลทอง กทม.และปริมณฑล 2535-2540
  (17,24 มีนาคม โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • -------------------------------------------------------------------------------------------
  หลักสูตรอบรม
  หลักสูตรอบรมของ AREA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ในเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สิน รวมไปถึงเรื่องงานวิจัย โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านนี้มาก่อน ซึ่งผู้เข้าอบรม มีตั้งแต่ที่เป็นข้าราชการ ผู้จัดการธนาคาร สถาบันการเงิน เจ้าของ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาประมาณ 2-4 วัน โดยจะทำการฝึกอบรมตั้งแต่พื้นฐานการประเมิน จนไปถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากนี้แล้ว ยังมีการจัดอบรมภายในให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการอบรมพนักงาน ในจำนวนมาก เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

การอบรมที่ผ่านมา
2546  

 • RE121: การวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 7
  (28-30 สิงหาคม อาคารชินวัตร 3)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 9
  (14-16 สิงหาคม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 39
  (16-19 กรกฎาคม พาร์ค สวนพลู)
 • กลยุทธ์การหาข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับงานอสังหาริมทรัพย์
  (8-9 กรกฎาคม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์)
 • RE121: การวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6
  (3-5 กรกฎาคม อาคารชินวัตร 3)
 • การบริหารทีมขายและเทคนิคการเจรจาต่อรอง
  (1-2 กรกฎาคม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 8
  (26-28 มิถุนายน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 38
  (21-24 พฤษภาคม พาร์ค สวนพลู)
 • RE121: การวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 5
  (24-26 เมษายน อาคารชินวัตร 3)
 • ชาวต่างประเทศศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
  (24-26 มีนาคม กรุงเทพฯ-พัทยา)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 7
  (27-29 มีนาคม พาร์ค สวนพลู)
 • RE121: การวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4
  (27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม อาคารชินวัตร 3)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 37
  (19-22 กุมภาพันธ์ พาร์ค สวนพลู)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6
  (6-8 กุมภาพันธ์ พาร์ค สวนพลู)
 • AP111: การประเมินค่าทรัพย์สินโดยวิธีต้นทุน: อาคารสร้างค้างขนาดใหญ่
  (23-24 มกราคม พาร์ค สวนพลู)

2545  

 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 36
  (18-21 ธันวาคม พาร์ค สวนพลู)
 • RE121: การวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3
  (13-14 ธันวาคม อาคารชินวัตร 3)
 • วิธีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ในภาวะผันผวน
  (2-3 ธันวาคม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 35
  (26-28 พฤศจิกายน โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ)
 • RE124: การวิเคราะห์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
  (21-22 พฤศจิกายน พาร์ค สวนพลู)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 5
  (14-16 พฤศจิกายน พาร์ค สวนพลู)
 • RE121: การวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2
  (4-5 ตุลาคม อาคารชินวัตร 3)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 34
  (11-14 กันยายน พาร์ค สวนพลู)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4
  (6-7 กันยายน พาร์ค สวนพลู)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 32
  (20-23 สิงหาคม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 31
  (13-16 สิงหาคม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี)
 • RE121: การวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2
  (2-3 สิงหาคม อาคารชินวัตร 3)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 31
  (17-20 กรกฎาคม พาร์ค สวนพลู)
 • GL300: บุคลิกภาพกับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์
  (5-6 กรกฎาคม พาร์ค สวนพลู)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3
  (28-29 มิถุนายน พาร์ค สวนพลู)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2
  (29-30 เมษายน พาร์ค สวนพลู)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 30
  (24-27 เมษายน พาร์ค สวนพลู)
 • RE120: การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
  (19-20 เมษายน อาคารชินวัตร 3)
 • AP120: การประเมินโดยวิธีรายได้
  (2-3 เมษายน พาร์ค สวนพลู)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 29
  (27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พาร์ค สวนพลู)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 28
  (11-14 กุมภาพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
 • RE100: ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1
  (5-6 กันยายน อาคารชินวัตร 3)

2544  

 • AP100: อบรมแบบมุ่งหวังสัมฤทธิผลการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 27
  (28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 26
  (10-13 ตุลาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 25
  (29 สิงหาคม - 1 กันยายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 24
  (18-21 กรกฎาคม โรงแรมฟอรั่มปาร์ค ถ.จันทน์)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 23
  (2-5 พฤษภาคม ธ.นครหลวงไทย สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 22
  (6-9 มิถุนายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 21
  (9-12 พฤษภาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 20
  (16-19 พฤษภาคม โรงแรมคลาสสิคเพลส)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 19
  (18-21 เมษายน โรงแรมคลาสสิคเพลส)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 18
  (2-5 เมษายน โรงแรมคลาสสิคเพลส)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 17
  (19-22 กุมภาพันธ์ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 16
  (15-18 มกราคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)

2543  

 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 15
  (12-15 ธันวาคม ธ.แห่งประเทศไทย)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 14
  (6-9 พฤศจิกายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 13
  (5-8 ตุลาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 12
  (31 สิงหาคม - 3 กันยายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 11
  (22-25 มิถุนายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 10
  (4-7 พฤษภาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 9
  (6-9 เมษายน ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)

2542  

 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตร 3 วัน
  (7-9 ตุลาคม ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 9
  (3-5 มิถุนายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 9
  (พฤษภาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • การประเมินค่าเครื่องจักรมืออาชีพ
  (1-2 เมษายน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

2541  

 • การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  (26 สิงหาคม โรงแรมเจดับบลิว แมร์รีออทท์)
 • เทคนิคการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์: ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหาร
  (1 ตุลาคม โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • การฝึกภาคปฏิบัติการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะวิกฤต
  (กันยายน โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)

2540  

 • การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร
  (25-26 กุมภาพันธ์ โรงแรมอิมพีเรียล)
 • การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
  (4-5 สิงหาคม โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์)
 • การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร
  (6-7 กุมภาพันธ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • การฝึกภาคปฏิบัติการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร
  (24-25 มกราคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

2538  

 • การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร
  (20 กันยายน โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 • การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  (5 กรกฎาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
2018 Copyright ©  by area.co.th All Rights Reserved